Hepgor gwe-lywio

Gwneud Cais

Gwnewch gais i fod yn wirfoddolwr

Y broses ymgeisio ar gyfer gwirfoddolwyr
I wneud cais i fod yn wirfoddolwr ym Mharc Gwledig Margam, cliciwch ar y ddolen isod a bydd ein cydlynydd gwirfoddolwyr yn cysylltu â chi'n fuan.

Mae ceisiadau'n cael eu prosesu ar ddiwedd pob mis. Yn ystod cyfnodau â llawer o alw, efallai y bydd rhestr aros.

Bydd ein cydlynydd gwirfoddolwyr yn cysylltu â chi i drefnu sgwrs anffurfiol i drafod pa gyfleoedd gwirfoddoli sy'n addas i chi.

Gwneud cais ar-lein

Ydych chi'n barod i fod yn wirfoddolwr ym Mharc Gwledig Margam? Os felly, gwnewch gais ar-lein.

 

© Parc Gwledig Margam