Hepgor gwe-lywio

Llwybr y Fferm

Anifeiliaid Fferm ym Mharc Margam

Llwybr Fferm

Cerddech heibio lle chwarae Castell Margam, ac ymlaen i Lwybr y Fferm, lle mae nifer o anifeiliaid fferm i'w gweld.

Pa ffrindiau newydd fyddwch chi'n eu gwneud?

Pepper, one of our many goats.

Uchod mae Pepper, un o'n llu o eifr. Mae'r anifeiliaid hyn yn boblogaidd ymysg ymwelwyr am eu bod yn gyfeillgar ac yn aml yn ddireidus.

Gizmo yw'r creadur bach hwn. Ef yw'n merlyn Shetland lleiaf, ac mae'n ffefryn ymysg plant gyda'i fwng hir, euraidd.

Gizmo, our smallest Shetland pONY

Yn ogystal ag anifeiliaid y fferm, mae gennym Gornel Anifeiliaid i Blant, lle gallwch gwrdd â chwningod, ieir, tyrcwn, hwyaid a geifr. Isod mae un o'r cwningod blewog a roddwyd i ni, yn cnoi moronen flasus.

A Rabbit

Gwartheg Morgannwg yw ein harbenigedd. Efallai eich bod wedi gweld y fuches yn y caeau ger ein prif faes parcio. Gellir adnabod y gwartheg hyn gan eu cot lliw castan a'r streipen wen lydan ar hyd yr asgwrn cefn, i lawr y gynffon a dan y bol. Credwyd bod y brîd Morgannwg wedi marw ym Mhrydain yn y 1920au. Yn ffodus, daethpwyd o hyd i fuches ym 1979 yn Sussex, a phrynwyd yr holl stoc a'i gludo yn ôl i'r parc, gan sicrhau bod y brîd yn goroesi.

 

Photo of cows in Margam Park

© Parc Gwledig Margam