Hepgor gwe-lywio

Atyniadau

Yn llawn hanes, bywyd gwyllt a harddwch naturiol, mae rhywbeth at ddant bawb ym Mharc Margam.

Mae Castell Margam mawreddog, Orendy'r 18fed ganrif, a’r gerddi addurnol a'r parc ceirw mewn 800 erw o gefn gwlad bendigedig.

Ymhlith ein hatyniadau mae lein fach gul, maes antur, Gwlad y Tylwyth Teg (ardal i blant ar thema hwiangerddi) a hadnewyddu gyda llwybr fferm.  Hefyd ceir cyfres o lwybrau cerdded a beicio mynydd gyda chyfeirbwyntiau.

Trwy gydol y flwyddyn, mae'r parc yn cynnal digwyddiadau amrywiol o benwythnos au hanes byw i wyliau clowniaid a theithiau cerdded ar gyfer elusennau.