Hepgor gwe-lywio

Parc Gwledig Margam

Mae Parc Gwledig Margam yn llawn hanes, bywyd gwyllt a harddwch naturiol. Mae rhywbeth i bawb yn y parc. Gwyliwch y clip fideo isod i’ch paratoi ar gyfer eich ymweliad!

Parc Gwledig Margam

Tocynnau Tymor i'r Maes Parcio

Tocynnau Tymor i'r Maes Parcio

Mae'r tocyn tymor yn ddilys ar gyfer un flwyddyn galendr o'r dyddiad prynu ac mae'n cynnwys taliadau parcio ar gyfer cerbyd unigol.

Mae Parc Margam wedi'i gofrestru'n ardd ac yn dirwedd Gradd I lle mae'r ymwelydd yng nghanol coed

Mae Parc Margam wedi'i gofrestru'n ardd ac yn dirwedd Gradd I lle mae'r ymwelydd yng nghanol coed

Cafodd y plasty ei adeiladu rhwng 1830 a 1840 am £50,000 gan ddefnyddio tywodfaen o chwarel y Pîl gerllaw. Ac yntau'n blasty o safon eithriadol wedi'i gofrestru'n Radd 1, mae gan y castell nodweddion trawiadol megis y neuadd risiau enfawr a'r tŵr wythonglog.

Mae Parc Margam wedi'i gofrestru'n ardd ac yn dirwedd Gradd I lle mae'r ymwelydd yng nghanol coed, llwyni a blodau prydferth, peintiadau clasurol a modern, a llynnoedd a golygfeydd helaeth sydd wedi datblygu ers yr Oesoedd Canol.

Tirlun a Bywyd Gwyllt

Tirlun a Bywyd Gwyllt

Mae'r ceirw heddiw yn crwydro drwy oddeutu 500 erw (200 hectar) o barcdir. Mae'n dyddio o gyfnod y Normaniaid, er bod nifer o gyfeiriadau at geirw yn yr ardal hon yn ystod cyfnod y Rhufeiniaid.

Mae'r diffyg ymyrraeth gymharol, ac amrywiaeth mawr y cynefinoedd wedi hybu amrywiaeth eang o blanhigion ac anifeiliaid yn y parc.

Ymhlith y mamaliaid mwyaf cyffredin y mae llwynogod, moch daear, ysgyfarnogod, gwiwerod llwyd, llygod y gwair a chwistlod. Mae gwahaddod niferus yn rhan isaf y parc, ac mae hynny'n amlwg wrth weld pridd y wadd.

Mae'r llynnoedd yn gartref i'r alarch dof, y gwtiar, gwyddau Canada, hwyaid gwylltion, hwyaid copog a hwyaid pengoch, a chaiff y sylwedydd craff ac amyneddgar weld glas y dorlan ger y nentydd.

Gweithgareddau i bawb

Gweithgareddau i bawb

Mae Parc Gwledig Margam yn cynnig rhywbeth gwahanol i wahanol bobl.

O gerdded i feicio ... cyfeiriannu, pysgota bras, gwylio'r ceirw, mwynhau'r amgylchedd gwych y mae'r parc yn ei ddarparu.

Dewch i fwynhau Go Ape, sef antur yn y coed gorau'r DU. Ewch i'r frigau'r coed ac yna i lawr y llithren sip. Maent yn rhan o gwrs cyffrous o bontydd rhaffau, siglenni a chroesfannau Tarzan; a'r cyfan oll wedi'u gosod uwchben llawr y goedwig.
Yn Margam Parc Adventure, gallwch chi fwynhau llu o weithgareddau

Park Membership

Full of benefits and a great way to enjoy the Park if you are a frequent visitor!

Why not become a 'Park Member' with our membership scheme?
Enjoy all these benefits when you become a member:-

  • Free parking for 1 car at Margam Country Park – valid for 1 year from date of purchase
  • 10% discount in the Park Gift Shop
  • 10% discount in Charlotte’s Pantry
  • 10% discount in MCP outdoors
  • 10% discount in Go Ape Tree Top Adventure
  • Early Park entry, from 9am-10am (not operating during Stage Three Opening CV19)
  • Late Park entry, 30 minutes prior to closing time (not operating during Stage Three Opening CV19)

 

lletygarwch

Mae gan Barc Margam draddodiad hir o ddifyrru ysbrydoledig, ac mae'r croeso yn parhau hyd heddiw.

Mae gan Barc Margam draddodiad hir o ddifyrru ysbrydoledig, ac mae'r croeso yn parhau hyd heddiw.

Mae'r parc yn enwog am greu digwyddiadau sydd wedi'u teilwra, gall ein pen-cogydd, ein tîm gwledda a'n tîm digwyddiadau profiadol gynnig pecyn i chi sy'n addas ar gyfer unrhyw achlysur. O ddigwyddiadau bach i rai annisgwyl, mae ein tîm yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr gan sicrhau y bydd eich derbyniad yn un na fyddwch chi yn ei anghofio ac sy'n unigryw i chi.

Beth sydd ymlaen?

Mwy
© Parc Gwledig Margam