Hepgor gwe-lywio

Parc Gwledig Margam

Enjoy the Summer at Margam Country Park

Mae Parc Gwledig Margam yn llawn hanes, bywyd gwyllt a harddwch naturiol. Mae rhywbeth i bawb yn y parc. Gwyliwch y clip fideo isod i’ch paratoi ar gyfer eich ymweliad!

Parc Gwledig Margam

Park Membership

Full of benefits and a great way to enjoy the Park if you are a frequent visitor!

Why not become a 'Park Member' with our membership scheme?
Enjoy all these benefits when you become a member:-

  • Free parking for 1 car at Margam Country Park – valid for 1 year from date of purchase
  • 10% discount in the Park Gift Shop
  • 10% discount in Charlotte’s Pantry
  • 10% discount in MCP outdoors
  • 10% discount in Go Ape Tree Top Adventure
  • Early Park entry, from 9am-10am
  • Late Park entry, 30 minutes prior to closing time 

 

Mae Parc Margam wedi'i gofrestru'n ardd ac yn dirwedd Gradd I lle mae'r ymwelydd yng nghanol coed

Mae Parc Margam wedi'i gofrestru'n ardd ac yn dirwedd Gradd I lle mae'r ymwelydd yng nghanol coed

Cafodd y plasty ei adeiladu rhwng 1830 a 1840 am £50,000 gan ddefnyddio tywodfaen o chwarel y Pîl gerllaw. Ac yntau'n blasty o safon eithriadol wedi'i gofrestru'n Radd 1, mae gan y castell nodweddion trawiadol megis y neuadd risiau enfawr a'r tŵr wythonglog.

Mae Parc Margam wedi'i gofrestru'n ardd ac yn dirwedd Gradd I lle mae'r ymwelydd yng nghanol coed, llwyni a blodau prydferth, peintiadau clasurol a modern, a llynnoedd a golygfeydd helaeth sydd wedi datblygu ers yr Oesoedd Canol.

Giant Hay Bale Animals

A special addition to the Farm Trail for the Summer Holidays...

If you're heading to Margam Country Park during the Summer Holidays make sure you pop to the Farm Trail to see our GIANT HAY BALE ANIMALS!

From Minion Madness to the Three Bear Band, we have a range of GIANT Hay Bale displays for you to enjoy.

The new additions will be on display until the end of the Summer Holidays so make the most of them while they are here!

Ardaloedd chwarae a llwybr y fferm

Ardaloedd chwarae a llwybr y fferm

Cerddech heibio lle chwarae Castell Margam, ac ymlaen i Lwybr y Fferm, lle mae nifer o anifeiliaid fferm i'w gweld.

Efallai yr hoffai plant hŷn archwilio ein hardal chwarae antur. Gall ymwelwyr ifanc fwynhau archwilio nodweddion castell, rhedfa awyr a llwybr uchel, a bwrw eu hegni tra bod aelodau hŷn y grŵp yn ymlacio.

Dyluniwyd y lle unigryw hwn i ddal hyd at 100 o blant ar y tro. Mae ganddo bedwar tŵr, gorthwr canolog a ffos ffug, yn ogystal â llithrennau, rhedfa awyr a phont raff sy'n rhan o thema'r castell.

Gweithgareddau i bawb

Gweithgareddau i bawb

Mae Parc Gwledig Margam yn cynnig rhywbeth gwahanol i wahanol bobl.

O gerdded i feicio ... cyfeiriannu, pysgota bras, gwylio'r ceirw, mwynhau'r amgylchedd gwych y mae'r parc yn ei ddarparu.

Dewch i fwynhau Go Ape, sef antur yn y coed gorau'r DU. Ewch i'r frigau'r coed ac yna i lawr y llithren sip. Maent yn rhan o gwrs cyffrous o bontydd rhaffau, siglenni a chroesfannau Tarzan; a'r cyfan oll wedi'u gosod uwchben llawr y goedwig.
Yn Margam Parc Adventure, gallwch chi fwynhau llu o weithgareddau

Tirlun a Bywyd Gwyllt

Tirlun a Bywyd Gwyllt

Mae'r ceirw heddiw yn crwydro drwy oddeutu 500 erw (200 hectar) o barcdir. Mae'n dyddio o gyfnod y Normaniaid, er bod nifer o gyfeiriadau at geirw yn yr ardal hon yn ystod cyfnod y Rhufeiniaid.

Mae'r diffyg ymyrraeth gymharol, ac amrywiaeth mawr y cynefinoedd wedi hybu amrywiaeth eang o blanhigion ac anifeiliaid yn y parc.

Ymhlith y mamaliaid mwyaf cyffredin y mae llwynogod, moch daear, ysgyfarnogod, gwiwerod llwyd, llygod y gwair a chwistlod. Mae gwahaddod niferus yn rhan isaf y parc, ac mae hynny'n amlwg wrth weld pridd y wadd.

Mae'r llynnoedd yn gartref i'r alarch dof, y gwtiar, gwyddau Canada, hwyaid gwylltion, hwyaid copog a hwyaid pengoch, a chaiff y sylwedydd craff ac amyneddgar weld glas y dorlan ger y nentydd.

Beth sydd ymlaen?

Mwy
© Parc Gwledig Margam