Hepgor gwe-lywio

Parc Gwledig Margam

Mae Parc Gwledig Margam yn llawn hanes, bywyd gwyllt a harddwch naturiol. Mae rhywbeth i bawb yn y parc. Gwyliwch y clip fideo isod i’ch paratoi ar gyfer eich ymweliad!

Parc Gwledig Margam

Park Membership

Full of benefits and a great way to enjoy the Park if you are a frequent visitor!

Why not become a 'Park Member' with our membership scheme?
Enjoy all these benefits when you become a member:-

  • Free parking for 1 car at Margam Country Park – valid for 1 year from date of purchase
  • 10% discount in the Park Gift Shop
  • 10% discount in Charlotte’s Pantry
  • 10% discount in MCP outdoors
  • 10% discount in Go Ape Tree Top Adventure
  • Early Park entry, from 9am-10am
  • Late Park entry, 30 minutes prior to closing time 

 

Chatty Café and Benches

The Park is part of the nationwide Chatty Café scheme.

Our 'Chatter & Natter' tables can be used by our customers in our onsite cafe, Charlotte's Pantry. The tables are for those happy to talk to other customers. Everyone is welcome - If you’re on your own, in a couple, with a friend, fathers, mothers, grandparents and anyone in between!

The park has also recently provided four “Happy to Chat” park benches. Each of the benches have a sign stating: “Sit here if you don’t mind someone stopping to say HELLO!”.  So next time you are planning a day out why not pop to the Park for a chat? You will be very welcome!

Tirlun a Bywyd Gwyllt

Tirlun a Bywyd Gwyllt

Mae'r ceirw heddiw yn crwydro drwy oddeutu 500 erw (200 hectar) o barcdir. Mae'n dyddio o gyfnod y Normaniaid, er bod nifer o gyfeiriadau at geirw yn yr ardal hon yn ystod cyfnod y Rhufeiniaid.

Mae'r diffyg ymyrraeth gymharol, ac amrywiaeth mawr y cynefinoedd wedi hybu amrywiaeth eang o blanhigion ac anifeiliaid yn y parc.

Ymhlith y mamaliaid mwyaf cyffredin y mae llwynogod, moch daear, ysgyfarnogod, gwiwerod llwyd, llygod y gwair a chwistlod. Mae gwahaddod niferus yn rhan isaf y parc, ac mae hynny'n amlwg wrth weld pridd y wadd.

Mae'r llynnoedd yn gartref i'r alarch dof, y gwtiar, gwyddau Canada, hwyaid gwylltion, hwyaid copog a hwyaid pengoch, a chaiff y sylwedydd craff ac amyneddgar weld glas y dorlan ger y nentydd.

Mae Parc Margam wedi'i gofrestru'n ardd ac yn dirwedd Gradd I lle mae'r ymwelydd yng nghanol coed

Mae Parc Margam wedi'i gofrestru'n ardd ac yn dirwedd Gradd I lle mae'r ymwelydd yng nghanol coed

Cafodd y plasty ei adeiladu rhwng 1830 a 1840 am £50,000 gan ddefnyddio tywodfaen o chwarel y Pîl gerllaw. Ac yntau'n blasty o safon eithriadol wedi'i gofrestru'n Radd 1, mae gan y castell nodweddion trawiadol megis y neuadd risiau enfawr a'r tŵr wythonglog.

Mae Parc Margam wedi'i gofrestru'n ardd ac yn dirwedd Gradd I lle mae'r ymwelydd yng nghanol coed, llwyni a blodau prydferth, peintiadau clasurol a modern, a llynnoedd a golygfeydd helaeth sydd wedi datblygu ers yr Oesoedd Canol.

Ardaloedd chwarae a llwybr y fferm

Ardaloedd chwarae a llwybr y fferm

Cerddech heibio lle chwarae Castell Margam, ac ymlaen i Lwybr y Fferm, lle mae nifer o anifeiliaid fferm i'w gweld.

Efallai yr hoffai plant hŷn archwilio ein hardal chwarae antur. Gall ymwelwyr ifanc fwynhau archwilio nodweddion castell, rhedfa awyr a llwybr uchel, a bwrw eu hegni tra bod aelodau hŷn y grŵp yn ymlacio.

Dyluniwyd y lle unigryw hwn i ddal hyd at 100 o blant ar y tro. Mae ganddo bedwar tŵr, gorthwr canolog a ffos ffug, yn ogystal â llithrennau, rhedfa awyr a phont raff sy'n rhan o thema'r castell.

Gweithgareddau i bawb

Gweithgareddau i bawb

Mae Parc Gwledig Margam yn cynnig rhywbeth gwahanol i wahanol bobl.

O gerdded i feicio ... cyfeiriannu, pysgota bras, gwylio'r ceirw, mwynhau'r amgylchedd gwych y mae'r parc yn ei ddarparu.

Dewch i fwynhau Go Ape, sef antur yn y coed gorau'r DU. Ewch i'r frigau'r coed ac yna i lawr y llithren sip. Maent yn rhan o gwrs cyffrous o bontydd rhaffau, siglenni a chroesfannau Tarzan; a'r cyfan oll wedi'u gosod uwchben llawr y goedwig.
Yn Margam Parc Adventure, gallwch chi fwynhau llu o weithgareddau

Beth sydd ymlaen?

Mwy
© Parc Gwledig Margam