Hepgor gwe-lywio

Eich Ymweliad

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod!

Mae Parc Gwledig Margam ar agor drwy gydol y flwyddyn ac felly bydd rhywbeth ar gael bob amser i wneud eich ymweliad yn un gwerth chweil beth bynnag fo’r tywydd. Oriau agor:-

Tymor

Dyddiadau

Y Parc

Pentref Tylwyth Teg y Plant

Y Trên

Y Siop Anrhegion

Caffi Pantri Charlotte

Y Gwanwyn a'r Haf

20/3/2019 – 8/9/2019

10am – 5pm

10am – 5pm

Penwythnosau, Gwyliau Banc a wyliau ysgol

10.30am - 4.30pm

Yn amrywio - Holwch yn y caban wrth gyrraedd

Yr Hydref a'r Gaeaf

10/9/2019 –31/3/2020

10am – 4.30pm

10am – 3.30pm

-

Yn amrywio – holwch yn y caban wrth gyrraedd

Yn amrywio – holwch yn y caban wrth gyrraedd

 

Mynediad:- Mae mynediad i'r parc am ddim ond codir tâl am barcio. Car £6.00, Beiciau modur £3.00, Bws mini £15.00, Coets £30.00.

Cyn eich ymweliad, gwnewch yn siŵr nad yw dyddiad eich ymweliad yn cyd-daro â digwyddiad arbennig sy’n cael ei gynnal yn y parc y codir tâl ar wahân ar ei gyfer. Nodwch, ar Ŵyl y Banc, bydd y pris yn amrywio o £4.00 i £8.50 yr oedolyn a £3.00 i £6.50 y plentyn, yn dibynnu ar y digwyddiad. Gallwch brynu tocyn tymor blynyddol ar gyfer parcio, sy'n werth gwych am arian.Parcio i'r anabl: Mae lleoedd parcio i ddeiliaid bathodyn i'r anabl ar gael ym maes parcio'r Orendy a ger y Castell.

Symudedd a Mynediad: Mae gennym gadeiriau olwyn a bygis trydanol Tramper i helpu ymwelwyr i archwilio'r parc. Cysylltwch â ni am argaeledd.

Gwybodaeth Deithio:

Os ydych yn teithio mewn car mae Parc Gwledig Margam ychydig i fyny’r ffordd o’r M4; gadewch y draffordd wrth gyffordd 38 a dilynwch yr arwyddion twristiaeth brown i Barc Gwledig Margam. Os ydych chi'n teithio gan ddefnyddio system llywio lloeren, defnyddiwch y côd post SA13 2TJ

Os ydych yn teithio ar drên mae cysylltiadau trên rheolaidd gan Great Western Railway rhwng gorsaf Paddington yn Llundain, Reading, Swindon a gorsaf Parkway Bryste (cysylltiadau rhwng gogledd-ddwyrain a chanolbarth Lloegr) a Phort Talbot.

Os ydych yn teithio ar fws mae bws X1 yn teithio o orsaf drenau Port Talbot; mae tacsis hefyd ar gael wrth yr orsaf.

Os ydych yn teithio ar goets mae’r orsaf coetsis agosaf yng ngorsaf fysus Port Talbot. Yna mae’n hawdd dal bws X1 neu X4 First Cymru sydd yn eich cludo i fynedfa prif ffordd y parc.

© Parc Gwledig Margam