Hepgor gwe-lywio

i deuluoedd

Hwyl i'r teulu cyfan

Mae gwartheg Morgannwg, defaid Llanwenog ac Idloes, moch Cymreig ac ieir "Buff Orpington" yn rhai o'r anifeiliaid brîd prin y gallwch eu gweld ar lwybr y fferm.

Mae gan y Pentref Tylwyth Teg, sydd ar gyfer plant 10 oed ac iau, dai bach â themâu Tylwyth Teg.

Ni fydd plant hŷn eisiau colli ein Hardal Chwarae Antur gyda'i chastell, rhedfa a rhodfa uchel. Mae meinciau picnic yn rhoi cyfle i chi orffwys wrth i'r plant ddefnyddio'u hegni!

Mae'r dyluniad unigryw hwn wedi'i adeiladu i ddal hyd at 100 o blant ar y tro. Mae ganddo bedwar tŵr, tŵr canolog a ffos ffug yn ogystal â sleidiau, cae cerrig, rhedfa rwydog uchel, siglen rwydog fawr a phont raff sy'n rhan o thema'r castell.

© Parc Gwledig Margam