Hepgor gwe-lywio

Rheilffordd Gul

Tren Parc Margam

Trên Margam (Rheilffordd Gul)

Gadewch Trên Margam gymryd y straen wrth iddo eich cludo ar daith o'r maes parcio i'r castell. Mae'r daith yn eich tywys drwy dirwedd hanesyddol hyfryd Parc Margam. Mwynhewch olygfeydd ysblennydd ger y Llyn Newydd wrth i'r trac redeg ar hyd y dŵr a thros yr argae. Mwynhewch yr olygfa odidog dros y llyn i'r castell a'r waliau teras yn y pellter wrth i chi nesáu at orsaf y castell. Locomotif diesel yw 'Trên Margam', ac mae'n rhedeg ar reilffordd 24" o led. Mae ganddo tri gerbyd wedi'u gorchuddio, pob un yn cynnwys lle i 24 person, ac mae cyfleusterau i gadeiriau olwyn fynd ar y trên.

 

Amserau'r trên

Sylwer bod yr atyniad hwn ar gau yn ystod tymor y gaeaf.

Lluniau o'r Rheilffordd Gul (cliciwch i chwyddo llun)

© Parc Gwledig Margam