Hepgor gwe-lywio

Barbeciw, Parc Margam

Mae gan Barc Gwledig Margam ddau ardal farbiciw fawr, sy'n cynnwys dau hambwrdd a gril barbeciwio mawr,

Safleoedd Barbeciw

Mae gan Barc Gwledig Margam ddau ardal farbiciw fawr, sy'n cynnwys dau hambwrdd a gril barbeciwio mawr, y tu ôl i brif adeilad y castell.

 •  Mae toiledau ar iard y Ganolfan Ymwelwyr.
 •  Rhaid archebu safleoedd barbeciw ymlaen llaw drwy gysylltu â Phrif Swyddfa'r Parc.
 •  Dylai partïon sy'n archebu safle barbeciw dalu yng nghiosg y brif fynedfa ar ôl cyrraedd.

Parcio:Dylai partïon sy'n archebu safle barbeciw barcio a rhoi gwybod yng nghiosg y brif fynedfa. Sylwer y codir tâl am y maes parcio yn ogystal â chost llogi'r ardal farbiciw.

Cost: Ardal farbiciw £35.00 

Canllawiau a Rheoliadau

 • I osgoi cael siom, archebwch eich safle barbeciw ymlaen llaw.
 • Bydd angen i drefnydd y barbeciw dalu yn y ciosg mynediad ar ôl cyrraedd, a bydd y swyddog gwasanaethau ymwelwyr yn eich cynghori am leoliad y barbeciw.
 • Rhaid talu'r ffioedd parcio yn y maes parcio.
 • Dewch â'ch tanwydd a'ch cyfarpar eich hun.
 • Ceir llogi barbeciw rhwng 10.00am ac 5.00pm.
 • Rhaid i'r safleoedd gael eu clirio erbyn 5.00pm.
 • Rhaid i'r holl sbwriel gael ei gasglu a'i roi yn y biniau a ddarperir.
 • Ar wahân i'r prif drefnydd, mae'n rhaid i bob ymwelwr barcio yn y maes parcio.
 • Rhaid i lo barbeciw gael ei ddiffodd cyn i chi adael y safle barbeciw.
 • Caniateir cŵn, ond rhaid eu cadw dan reolaeth lem bob amser.
 • Gofynnwn i chi barchu Côd Cefn Gwlad bob amser.
 • Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot hefyd yn cadw'r hawl i newid unrhyw un o'r rheoliadau uchod heb rybudd.
© Parc Gwledig Margam