Hepgor gwe-lywio

Marchogaeth

Hawlenni Marchogaeth Ceffylau a Merlod ym Mharc Gwledig Margam

Mae hawlenni merlota’n caniatáu ar gyfer marchogaeth ar lwybrau cymeradwy yn y parc. Gellir prynu hawlenni o Giosg y Maes Parcio yn ystod oriau  agor .

Cost: £87 y ceffyl / Tocyn Tymor ar gyfer Parcio Fan Ceffylau - £74.50

Sylwer:

  • Bydd y Parc ar gau tan 1pm ddydd Llun a dydd Mawrth drwy gydol y gaeaf
  • Mae tîm Rheoli'r Parc yn cadw'r hawl i atal pobl rhag marchogaeth ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw, yn enwedig yn ystod cyfnodau parhaus o dywydd gwlyb - dylai deiliaid hawlenni wirio cyflwr y tir gyda Swyddfa'r Parc
  • Ni ellir trosglwyddo hawlenni a rhaid eu cario bob amser
  • Ni chaniateir marchogaeth mewn unrhyw ardaloedd heblaw'r rhai a ddangosir ar y map hawlenni
© Parc Gwledig Margam