Hepgor gwe-lywio

Marchogaeth

Hyfforddi Ceffylau/MerlotaPony trek in Afan Valley

Trwyddedau Merlota (Ebrill – Mawrth)

Mae trwyddedau merlota yn caniatáu merlota ar lwybrau a gymeradwywyd yn y parc ar ôl prynu trwydded flynyddol.

Trwyddedau Hyfforddi Ceffylau (Ebrill – Mawrth)

Mae trwyddedau hyfforddi yn caniatáu hyfforddiant carlamu ar ôl prynu trwydded flynyddol.

Trwyddedau

Gallwch brynu trwyddedau o giosg y maes parcio

Cost

Merlota: TBC

Trwyddedau hyfforddi ceffylau: Ceffylau unigol TBC y flwyddyn, Hyd at 5 ceffyl TBC y flwyddyn.

Sylwer:

  • Y bydd y parc ar gau bob tan 1pm dydd Llun a dydd Mawrth dros y gaeaf.
  • Mae Rheolwyr y Parc yn cadw'r hawl i stopio marchogaeth ar unrhyw adeg heb rybudd, yn enwedig yn ystod cyfnodau o dywydd gwlyb parhaus. Dylai deiliaid trwyddedau wirio amodau'r tir gyda Swyddfa Weinyddol y Parc.
  • Nid yw trwyddedau'n drosglwyddadwy, a rhaid eu cario ar bob adeg.
  • Ni chaniateir marchogaeth mewn unrhyw ardal ar wahân i'r rhai a ddangosir ar fap y drwydded.