Hepgor gwe-lywio

Pysgota

Pysgota ym Mharc Margam

Pysgota

Furzemill Pond

 • Mae pysgodfa fras gymysg ar gael yn Llyn Furzemill. Mae'r llyn yn cynnwys gwrachod du, ysgretennod, rhuddbysgod a thair rhywogaeth wahanol o garp.
 • Caniateir uchafswm o 8 genweiriwr y diwrnod, gan gynnwys rhai iau. Rhaid i enweirwyr dan 14 oed fod dan oruchwyliaeth oedolyn.
 • Mae angen hawlen gyfredol Asiantaeth yr Amgylchedd, a rhaid ei chyflwyno wrth brynu trwydded.
 • Mae gennym blatfform i enweirwyr anabl - gwiriwch argaeledd cyn eich ymweliad.

Hawlenni

Gellir brynu hawlenni yng y fynedfaFishing in Margam Park

Parcio

Mae rhywfaint o fannau parcio yn libart cefn y castell. Gellir caniatáu parcio ger y llyn i enweirwyr anabl cofrestredig drwy drefniant wrth gyrraedd ciosg y fynedfa.

Sylwer:

 • Nid yw hawlenni'n drosglwyddadwy.
 • 2 roden i bob pysgotwr ar y mwyaf.
 • Gwaherddir pysgota a thaenu gwaddodion abwyd megis BOILIES, CNAU TEIGR a CHNAU DAEAR bob amser.
 • Ni chaniateir troelli.
 • Bachau didagell yn unig.
 • Mae rheolwyr y parc yn cadw'r hawl i chwilio bagiau / basgedi os tybir bod angen gwneud hynny.
 • Mae rheolwyr y parc yn cadw'r hawl i atal pysgota ar unrhyw adeg heb rybudd.
© Parc Gwledig Margam