Hepgor gwe-lywio

Lle Chwarae Antur

Mwynhewch eich hun y lle chwarae antur ym Mharc Margam

Lle Chwarae Antur

Efallai yr hoffai plant hŷn archwilio ein hardal chwarae antur. Cwblhawyd yr ardal chwarae newydd hon ym mis Awst 2001. Gall ymwelwyr ifanc fwynhau archwilio nodweddion castell, rhedfa awyr a llwybr uchel, a bwrw eu hegni tra bod aelodau hŷn y grŵp yn ymlacio.

 

Gallwch fwynhau teithio yno o Orsaf y Castell ar y rheilffordd lled gul, ac efallai yr hoffech weld y ceirw drwy gerdded yn hamddenol yn ôl i'r castell.

Dyluniwyd y lle unigryw hwn i ddal hyd at 100 o blant ar y tro. Mae ganddo bedwar tŵr, gorthwr canolog a ffos ffug, yn ogystal â llithrennau, rhedfa awyr a phont raff sy'n rhan o thema'r castell.

Hefyd, mae ganddo nifer o wahanol nodweddion cyffrous sy'n llawn hwyl, gan gynnwys dwy lithren ddur wrthstaen a rhwydi dringo, a gallant grwydro dros foncyffion camu a dringo ysgolion i gyrraedd lefelau uchaf y castell.

Mae cyfle i blant anabl fwynhau'r profiad hwn hefyd, gyda chyfleusterau wedi'u dylunio'n arbennig ar eu cyfer, gan gynnwys pont godi hyd dwbl, a llwbr cerdded anwastad, llithren a ramp.

Sylwer mai dim ond plant rhwng 6 a 12 oed gaiff ddefnyddio'r Lle Chwarae Antur. Ni chaniateir mynediad i oedolion a phobl hŷn oni bai eu bod yn goruchwylio plentyn.

© Parc Gwledig Margam